100% garancija

Cilj

Naš cilj je zagotoviti vrhunsko storitev za pošteno ceno.

Cenovna politika

V skladu z našo politiko in dolgoletnimi izkušnjami se vedno s stranko vnaprej dogovorimo in zapišemo fiksno ceno storitve, tako, da boste vnaprej vedeli kakšen strošek in korist boste imeli od dogovorjene storitve. Brez presenečenj ali skritih stroškov. V primeru dolgoročnih pogodb bomo vsake pol leta skupaj pregledali dogovorjene fiksne zneske in ugotovili, ali so ustrezni obsegu in kvaliteti izvedenih storitev za vas. To pomeni, da bomo dogovorjene zneske plačil prilagodili in tega zmanjšali , če ne bodo odraz dejanskih storitev.

Plačilo

Za naše storitve se lahko dogovorimo za fiksni mesečni pavšalni znesek, ki zajema vse dogovorjene storitve, ki nam ga lahko plačujete mesečno preko trajnega naloga skozi vse leto, kar vam olajša planiranje vašega denarnega toka in letnega proračuna.

Plačevanje po času

Računovodje običajno zaračunavajo storitve na osnovi porabljenega časa, kar je lahko tudi nagrada za počasno delo  ! Prav tako lahko tak način obračunavanja storitev spodbuja nepotrebno delo, plačevanje tehnološke zaostalosti , pomanjkljivo strokovnost in ustvari  navzkrižje interesov  in najslabše od vseh je  prenos  vsega  tveganja na vas, tako  za neučinkovitost, kot za podvajanje dela in zlorabe opravljenih ur. Mislite, da je  to pošteno? Mi vemo, da ni!

Fiksni znesek plačila storitev

Fiksni  pavšalni stroški za storitve vam zagotovijo mirni spanec  in možnost, da se ta prilogi dejanskemu obsegu in kvaliteti storitve. Izboljšuje komunikacijo med nami in stranko in storitve, saj stranka ne  bo oklevala in bo poklicala  za nasvet ali informacijo, ker bo vedela, da tega   ne bomo posebej zaračunali za vsak posamezni klic. Odpravlja zlorabo časa za obračun in neučinkovitost ter spodbuja želeni rezultat, ki nas prisiljuje na čim boljšo učinkovitost.   Hočete še kaj boljšega?

Dejavniki cene

V posebnih primerih, kadar vrednost storitve  ne more  biti dogovorjena vnaprej, npr. izdelava razvojni načrtov, investicijskih programov, sanacijskih načrtov, zastopanje v sporih ali pred državnimi organi se cena določi na osnovi stopnje tveganja rezultatov, odgovornosti za izvedbo storitve, strokovne usposobljenosti in izkušenj osebja, ki rešuje problem, težavnosti, redkosti oziroma   nujnosti naloge, lokacije izvedbe in okoliščin , v katerih se izvaja naloga. V teh primerih se cena določi za vsako storitev ali rešitev problema posebej, pogosto pa je glavno plačilo vezano tudi na rezultat izvedene storitve, kar je stvar posebnega dogovora za vsak primer posebej.

Fiksni stroški vam bodo zagotavljali kvalitetno storitev in miren spanec ter  osredotočenje na vašo osnovno dejavnost!

Za kvaliteto storitev dajemo 100 % garancijo, kar pomeni, da vam v primeru nekvalitetno izvedene storitve povrnemo plačilo storitve ali pokrijemo stroške, ki bi vam nastali zaradi naše strokovne napake.

Naslednji korak:

Pokličite KIN.si d.o.o. danes na 031 601 680 in se dogovorite za brezplačno svetovanje , pišite na info@kin.si ali kliknite tukaj izpolnitev obrazca.

Ne spreglejte

 • Računovodstvo
  Inovativno računovodstvo za inovativne podjetnike
 • Zamenjaj računovodstvo
  Sam denar ne povzroča bolečin, pomanjkanje le-tega pa jih. Doseganje finančne stabilnosti vašega podjetja je ena vaših najpomembnejših dejavnosti. Veliko prepomembna je, da bi jo prepustili naključ...
 • Urejanje obveznih zavarovanj preko portala e-VEM
  Vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije bodo morali od 1.1.2016 obvezna socialna zavarovanja urejati preko sistema e-VEM. E-VEM je državni portal za podjetja in podjet...
 • Inoviranje v srednjih in malih podjetjih
  Podjetja, ki deluje na trgu morajo inovirati, kar pomeni, da morajo izboljševati in spreminjati obstoječe proizvode v skladu z željami kupcev in reagirati na tržne in tehnološke spremembe. Z...