Dohodninska lestvica in davek na dobiček

davek_na_dobicek
Obeta se: ugodnejša dohodninska lestvica in višji davek na dobiček

V javni obravnavi sta nova predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini ter Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Prvi obljublja znižanje davčne obremenitve dohodkov iz dela – spremembo lestvice za odmero dohodnine in praga za dodatno splošno olajšavo. Drugi govori o dvigu stopnje davka od dohodkov pravnih oseb s 17% na 19%.

UGODNEJŠA DOHODNINSKA LESTVICA

Predlog  zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini obljublja razbremenitev delovne sile na sledeč način:

1. Sprememba lestvice dohodnine

Za leti 2016 in 2017 je sicer že na začetku leta začela veljati nova dohodninska lestvica s popravki zneskov pri neto letni osnovi. Glede na nov predlog zakona bi se me trenutni 2. in 3. razred uvedel nov davčni razred – s tem bi se ublažila progresivnost trenutno veljavne lestvice.

Nova dohodninska lestvica bi zgledala takole:

Če znaša neto letna osnova v EUR Znaša dohodnina v EUR
nad do
8.021,34 16%
8.021,34 20.400,00 1.283,41 + 27% nad 8.021,34
20.400,00 48.000,00 4.625,65 + 34% nad 20.400,00
48.000,00 70.907,20 14.009,65 + 39% nad 48.000,00
70.907,20 22.943,46 + 50% nad 70.907,20

2. Poslovna uspešnost

S predlogom zakona bi se del plače za poslovno uspešnost izvzel iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja do višine 70% povprečne mesečne plače. Tako bi delavec, ki bi prejel dodatek za poslovno uspešnost, prejel višji neto dohodek.

3. Sprememba dohodkovnega praga

Spreminja se dohodkovni prag za upravičenost do višje dodatne splošne olajšave, za 300 EUR (na 11.166,37 EUR skupnih aktivnih dohodkov zavezanca). S tem se bo razbremenilo približno 19.738 zavezancev, predvsem prejemnikov minimalne plače, in odpravilo možnost nastanka situacij, da bi prejemniki minimalne plače z večjim obsegom nočnega dela oziroma dela v nedeljah, praznikih in prostih dnevih, prejeli nižjo neto plačo, kot če na te dneve oziroma ponoči ne bi delali.

VIŠJA STOPNJA DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

Predlog Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb govori o dvigu stopnje davka od dohodkov pravnih oseb s 17% na 19%.

Na tak način bi se naj dosegel cilj predloga tega zakona – usmeritev učinkov višje stopnje davka od dohodkov pravnih oseb na področje, ki bi glede na trenutno davčno strukturo po oceni prinašala večje učinke na gospodarsko rast in konkurenčnost.

Ne spreglejte

 • Minimalna plača
  nova definicija minimalne plače
 • Zaposleni in pravila
  Minimalna plača/zaposleni: 790,73 € (bto) Minimalna plača/direktor: 841,98 € (bto) – zav. podlaga 040 790,73 € (bto) – zav. Podlaga 001. Prevoz: Službeno potovanje: 0,37 €/km ...
 • GURS-u potrebno prijaviti najemnike
  1.7. 2013 – predviden začetek uporabe evidence trga nepremičnin (ETN) – poročanje Geodetski upravi RS (GURS) do 15. v mesecu po mesecu sklenitve kupoprodajnega ali najemnega pravnega posla z neprem...
 • Podjetniško svetovanje
  Vodenje malega ali srednjega podjetja je po ocenah strokovnjakov bistveno težje  kot vodenje velikih sistemov – predvsem zaradi tega, ker morajo imeti poslovodje celo paleto znanj iz različnih posl...