GURS-u potrebno prijaviti najemnike

Objavljeno 15.07.2013

1.7. 2013 – predviden začetek uporabe evidence trga nepremičnin (ETN) – poročanje Geodetski upravi RS (GURS) do 15. v mesecu po mesecu sklenitve kupoprodajnega ali najemnega pravnega posla z nepremičninami: Preberi več →

Davek na nepremično premoženje

Objavljeno 14.06.2013

Z davkom na nepremično premoženje večje vrednosti, se za leti 2013 in 2014 obdavčijo nepremičnine na območju Republike Slovenije, ki po stanju na 1.1. pripadajo istemu lastniku.

Preberi več →