O podjetju

Dejavnost pod imenom KIN – kreativne inovativne poslovne storitve za podjetja smo začeli izvajati leta 1989. Naš cilj je, da na osnovi lastnih izkušenj in znanj pomagamo začetnikom v podjetništvu, podjetjem v rasti in podjetjem v težavah, da so uspešna. Smo ekipa izkušenih strokovnjakov, ki delujemo na trgu in smo odvisni od rezultatov svojega dela, zato tudi dobro poznamo dobre in slabe strani podjetništva. Izvajamo celovite podporne storitve za podjetja. Naše prednosti so v celovitosti naših storitev, specialističnih znanjih in dolgoletnih praktičnih izkušnjah posameznih članov naše ekipe ter številnih referencah naše ekipe. Smo zelo izkušeni v različnih proizvodnih panogah, gostinstvu in turizmu, storitvenih dejavnostih, projektantskih in inženirskih storitvah, zdravstvu, ter neprofitnih dejavnostih v različnih pravnoorganizacijskih oblikah.

S ciljem da storimo vse, da boste zelo uspešni tudi vi, vam zagotavljamo prilagojene rešitve za vaše potrebe.

KIN – manifest opisuje v kaj verjamemo in kako se razlikujemo.

V našem podjetju se zavedamo, da sta čas in znanje dva pomembna elementa pri vodenju podjetja, zato se obrnite na nas še danes za brezplačno informacijo ali posvet v vašem podjetju ali v naši pisarni blizu vas.

Kdo smo?
V Kin.si d.o.o. poslovne storitve za podporo podjetjem deluje skupina usposobljenih strokovnjakov. Naš sedež se nahaja v Sevnici , delujemo na območju cele Slovenije ( Bovec, Murska sobota, Ljubljana, Krško, Brežice…… in v sosednjih mejnih državah.

Naše poslanstvo
Končni cilj naših aktivnosti je doseči iskreno in pozitivno dolgoročno vzajemnost koristnih odnosov z našimi strankami. Želimo rasti in z upravljanjem razpršenega portfelja strank doseči poglavitni cilj – zagotavljati dragocene, kakovostne, učinkovite in stroškovno sprejemljive storitve za mikro, mala in srednja podjetja. Te cilje lahko dosežemo le prek pristnih partnerstev z našimi strankami, zaposlenimi, okoljem kjer delujemo in z drugimi zainteresiranmi subjekti, ki temeljijo na celovitosti, sodelovanju, zmogljivosti in odgovornosti.

V čemu smo drugačni?
KIN.si d.o.o. kreativne inovativne poslovne storitve so prilagojene različnim zahtevam posameznih podjetij.
Najboljša podjetja imajo zelo različne zahteve glede vodenja računovodstva in finančnih storitev za poslovanje in razvoj podjetij. Nekateri potrebujete celoten sklop računovodskih storitev, medtem ko drugi raje opravite večino vnosov podatkov sami, vendar potrebujete pomoč pri uskladitvi podatkov na koncu meseca in pri izdelavi davčnih obračunov in informacij za poslovodenje. Glede na vaše potrebe glede knjigovodstva, računovodstva in obračun plač vam KIN.si d.o.o. kreativne inovativne poslovne storitve lahko zagotovi rešitev , ki bo prilagojena vašim individualnim in specifičnim potrebam. Imamo sodoben informacijski sistem, ki nam omogoča natančno in učinkovito storitev bodisi v vašem podjetju ali na sedežu našega podjetja ali na daljavo.
Smo zelo izkušeni v različnih proizvodnih panogah, gostinstvu in turizmu, storitvenih dejavnostih od notarskih, projektantskih in inženirskih storitev, zdravstvu, zobozdravstvu, javnih zavodih, društvih, socialnih podjetjih in zadrugah ter kmetijstvu tako za oblike samostojnega podjetnika kot gospodarske družbe. Naši sodelavci imajo ustrezne licence in dolgoletne izkušnje.

Mi ustvarjamo zaupanje in razumevanje
Tesno sodelujemo z vami in vašim osebjem in zagotavljamo, da so vaše evidence ažurne in pravilne ter usklajene s predpisi. Zagotavljamo vam, da imate v vsakem trenutku vse potrebne informacije o vašem finančnem poslovanju. To zagotavlja, da so vaši davčni obračuni pravilni in oddani v predpisanih rokih brez , da imate vi s tem skrbi. Mi dopolnjujemo vaše administrativno spremljanje poslovanja s tem ko sodelujemo z vašim osebjem, zagotavljamo učinkovitost in nižje stroške v zvezi z vašim računovodstvom in administrativnim spremljanjem vašega poslovanja. Ne glede na dopuste in ostale odsotnosti osebja imate vi v vsakem trenutku zagotovljeno stoodstotno podporo.
Mi izpolnjujemo vaše zahteve glede celovitih podpornih storitev za uspešno poslovanje in razvoj podjetja.
V našem podjetju se zavedamo, da sta čas in znanje dva pomembna elementa pri vodenju uspešnega poslovanja. Zato je naš cilj, da lastniku odpravimo skrbi z računovodstvom in ostalimi administrativnimi opravili, tako, d ase lahko posvetijo svoji osnovni dejavnosti.
Lastnikom podjetij zagotavljamo mesečne izkaze o poslovanju, mesečna poročila o uspešnosti in primerjave s plani ter vse potrebne informacije in opozorila potrebna za uspešno vodenje podjetja, tekoče informacije o razpoložljivih finančnih sredstvih za razvoj podjetja in pomoč pri pridobivanju potrebnih finančnih sredstev.
Osvobodite se nepotrebnih obveznosti in se obrnite na nas še danes za brezplačno informacijo ali posvet v vašem podjetju ali v naši pisarni blizu vas.

Naslednji korak:
Pokličite KIN.si d.o.o. še danes na 031 601 680 in se dogovorite za prvo brezplačno svetovanje , pišite na info@kin.si ali kliknite tukaj in izpolnite obrazec.