Omejitve pri registraciji s.p.

DODATNE OMEJITVE ZA VPIS PODJETNIKA V PRS

Državni zbor je v letu 2015 sprejel novitete v zvezi z omejitvami pri vpisu podjetnika v Poslovni register Slovenije. V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah so dodatne, nove omejitve pri vpisu podjetnika začele veljati s 1. januarjem 2016, in sicer le te so, da ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati oseba, ki:

 • ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo oziroma Finančne uprave Republike Slovenije najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno;( Omejitev preneha v treh letih od dneva pravnomočnosti odločbe oziroma sodbe, zaradi katere je nastopila omejitev.);

   

 • je bila neposredno z več kot 50 odstotki udeležena v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Omejitev preneha v enem letu od datuma izbrisa družbe iz sodnega registra.)

Vir: ZGD -1

Ne spreglejte

 • davčna izvršba na plačo
  NOVITETA – OMEJITEV DAVČNE IZVRŠBE NA DOLŽNIKOVE DENARNE PREJEMKE   Z ZDavP-2 je sprejeta noviteta, in sicer, da je na dolžnikove denarne prejemke, ki se v skladu z zakonom, ki ureja doh...
 • Zamenjaj računovodstvo
  Sam denar ne povzroča bolečin, pomanjkanje le-tega pa jih. Doseganje finančne stabilnosti vašega podjetja je ena vaših najpomembnejših dejavnosti. Veliko prepomembna je, da bi jo prepustili naključ...
 • Inoviranje v srednjih in malih podjetjih
  Podjetja, ki deluje na trgu morajo inovirati, kar pomeni, da morajo izboljševati in spreminjati obstoječe proizvode v skladu z željami kupcev in reagirati na tržne in tehnološke spremembe. Z...
 • Davek na nepremično premoženje
  Z davkom na nepremično premoženje večje vrednosti, se za leti 2013 in 2014 obdavčijo nepremičnine na območju Republike Slovenije, ki po stanju na 1.1. pripadajo istemu lastniku. Zakon o izvrševa...