Potni stroški

Potni nalogi – sodna praksa

potni_stroski
Pomembno je, da so odhodki, izkazani v izkazu poslovnega izida povezani z obdavčenimi prihodki, da so lahko le-ti davčno priznani. Zato je zelo pomembno, da smo pri izplačilih stroškov zaposlenim previdni, da zagotovimo verodostojne poslovne listine, ki morajo izhajati iz dejansko nastalih poslovnih dogodkov.

V sodbi I U 13/2011, je Upravno sodišče RS presojalo med drugim tudi davčno priznavanje potnih stroškov, ki jih davčni organ ni davčno priznal. Tožeča stranka se je pritožila na Ministrstvo za finance, ki je pritožbo zavrnilo, zato je vložila tudi tožbo na Upravno sodišče, ki je tožbo zavrnilo kot neutemeljeno. Davčni organ je izločil potne.

Ne spreglejte

 • Davek na nepremično premoženje
  Z davkom na nepremično premoženje večje vrednosti, se za leti 2013 in 2014 obdavčijo nepremičnine na območju Republike Slovenije, ki po stanju na 1.1. pripadajo istemu lastniku. Zakon o izvrševa...
 • Donacije in sponzorstva
  Donacije in sponzorstva Poletje je čas prireditev, ki jih organizirajo razna društva in druge nepridobitne organizacije. Jim želite pomagati in si hkrati zmanjšati davčno osnovo? Preberite, kakš...
 • GURS-u potrebno prijaviti najemnike
  1.7. 2013 – predviden začetek uporabe evidence trga nepremičnin (ETN) – poročanje Geodetski upravi RS (GURS) do 15. v mesecu po mesecu sklenitve kupoprodajnega ali najemnega pravnega posla z neprem...
 • Davčne blagajne za mala društva
  Nič več davčnih blagajn za mala društva Sprememba zakonodaje je prinesla nekaj olajšanj in nekaj odprtih vprašanj za mala društva. 04.06.2016 je pričela veljati objavljena novost v Pravilniku ...