Pravna obvestila

Zaščita pravic

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu www.kin.si

Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last podjetja KIN.SI d.o.o. (v nadaljevanju: KIN) in je informativne narave.

V podjetju KIN smo spletno mesto oblikovali z namenom omogočiti splošne informacije o družbi.

Dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji in tudi določeni zakoni. KIN si pridržuje pravico, da brez obvestila spremeni ali dopolni te splošne pogoje, zato uporabnikom priporoča, da se redno seznanjajo z morebitnimi spremembami in dopolnitvami le teh, ki bodo objavljeni na tem spletnem mestu. Vstop v katerokoli področje spletnega mesta KIN pomeni, da se strinjate z vsemi omejitvami in pogoji, navedenimi tukaj. V primeru, da se z njimi ne strinjate, vas prosimo, da na te strani ne vstopate. Priporočamo vam, da občasno obiščete našo stran in ponovno pregledate veljavne pogoje uporabe, saj so ti pravno obvezujoči

Omejitev odgovornosti

Vsebina tega spletnega mesta je namenjena zgolj informiranju obiskovalcev, uporabnikov in v nobenem primeru ne predstavlja nasveta, ne glede na to, v kakšni povezavi ali obliki je predstavljena. KIN priporoča, da se uporabniki glede ocene katere koli vsebine na tem spletnem mestu posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki ter vse podatke in informacije, objavljene na tem spletnem mestu, pred uporabo nujno preverijo pri zaposlenih v KIN ali pri drugih ustreznih strokovnjakih.

Vsebine, objavljene na tem spletnem mestu, lahko vsebujejo netočnosti ali tipografske napake. Vse vsebine na tem spletnem mestu se bo KIN po najboljših močeh trudil zagotavljati najbolj točne in najnovejše, vendar uporabnike spletnih strani opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. KIN si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni, dodaja ali odstrani vsebino teh spletnih strani.
Niti KIN niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja spletnih strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti škode.

Na spletni strani KIN obstajajo tudi povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi s KIN. KIN ne jamči in tudi ne prejema ali posreduje pritožb glede točnosti vsebin katerekoli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Avtorske pravice

To spletno mesto je intelektualna lastnina KIN-a. Vse informacije, podatke, opise storitev in druge vsebine, objavljene na spletnem mestu, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem mestu, so predmet avtorske zaščite po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah. Uporabniki ne smejo spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati ali drugače uporabljati katere koli vsebine, dostopne na tem spletnem mestu ali prek njega, za komercialne ali javne namene.

Uporabljajo se lahko izključno za izobraževalne in nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorski ali drugih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Na vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) mora biti kot vir naveden KIN.

KIN si pridržuje pravico, da kadarkoli in kakorkoli, delno ali v celoti spremeni, dodaja ali odstrani vsebine, objavljene na tej spletni strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Kakršna koli uporaba teh vsebin brez pisnega dovoljenja lastnika je prepovedana. Vsaka nepooblaščena uporaba teh vsebin predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine. Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke, ki so prikazane na spletnem mestu, so last KIN ali drugih oseb.

Varovanje zasebnosti

KIN se zavezuje, da bo trajno varoval osebne podatke uporabnikov spletnega mesta z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Vsi podatki, pridobljeni preko spletne strani bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostale potrebne komunikacije. Poleg tega bomo storili vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Pristojnosti in veljavno pravo

Uporabniki soglašajo, da za uporabo tega spletnega mesta in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije. Za vse morebitne spore, nastale z uporabo tega spletnega mesta ali ki bi bili z uporabo tega spletnega mesta kakor koli povezani, je pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi prava Republike Slovenije.