Finance, računovodstvo, davki

Najboljša podjetja imajo zelo različne zahteve glede vodenja računovodstva in finančnih storitev za poslovanje in razvoj podjetij. Nekateri potrebujejo celoten sklep računovodskih storitev, medtem ko drugi raje opravite večino sami s svojim osebjem, vendar potrebujete pomoč pri uskladitvi podatkov na koncu meseca in pri izdelavi davčnih obračunov in informacij za poslovodenje. Glede na nape potrebe glede knjigovodstva, računovodstva, obračuna plač ali davčnega optimiranja vam v KIN – kreativno inovativne storitve lahko zagotovimo rešitev, ki bo prilagojena vašim individualnim in specifičnim potrebam. Imamo sodoben informacijski sistem, ki nam omogoča natančno in učinkovito storitev bodisi v vašem podjetju ali pri nas. Pomagali vam bomo, da se boste uvrstili v klub najboljših.

Prednost zunanjega računovodstva

Zunanje profesionalno računovodstvo vam omogoča, da imate jasnejšo sliko o tem, kako vaše podjetje posluje in da imate manj skrbi s tem, da so vaše evidence urejene. To je bistveni dejavnik, ki vam pomaga , da sprejemate prave poslovne odločitve. Prednosti vključevanja neodvisnega računovodja so v tem, da so stroški teh storitev manjši, kot če bi imeli stalno zaposlenega računovodjo, ker ima podjetje manjše stroške usposabljanja, ki je predpogoj  za dobro usposobljene strokovne službe, manj možnosti za napake in na koncu boljše nasvete in napotke s ciljem čim večjega dobička in optimalne odmere davkov.

O pravem ugledu nikoli ni dvoma.

Naloge dobrega računovodje

Dolžnosti in odgovornosti poklicnih računovodij so zelo drugačni od računovodij v podjetju. Dnevne knjigovodske storitve lahko opravi administrativno osebje v podjetju, medtem ko lahko zunanji računovodja pregleduje poslovne knjige mesečno, četrtletno ali v času davčnih obračunov. Zunanji računovodja lahko zagotavlja dodatne naloge kot so:

 • Ključna vloga zunanjega računovodje je zagotoviti evidence finančnega toka, napovedi finančnega toka ter vzpostaviti sistem za redno poročanje,
 • Redno pripravljati informacije o stanju terjatev in obveznosti, kar je pomemben  del knjigovodstva, tako da bo mogoče doseči boljši denarni tok in poslovno načrtovanje,
 • Zunanji računovodja je dobro seznanjen s spremembami zakonodaje in o tem obvešča tudi administrativno osebje podjetja naročnika,tako, da podjetje stalno posluje v skladu z veljavnimi predpisi,
 • Ena bistvenih nalog zunanjega računovodje je , da sodeluje z administrativnim osebjem v vašem podjetju, da skrbi da so vse evidence točne in pravilne ter ažuriranje in da administrativno osebje spoštuje protokole za urejanje in pripravo dokumentacije o poslovanju,.

Strokovno vodenje vaših evidenc je  zelo pomembno za trdnost vašega podjetje.

Skrb za naročnike

Prepričani smo, da nam skrb in lepi odnosi s strankami pomeni vse to:

 • Stranka je najbolj pomembna v našem poslu
 • Stranka ni odvisna od nas – mi smo odvisni od nje
 • Stranka ni moteča pri prekinitvi našega dela ampak je namen tega.
 • Stranka je del našega poslovanja
 • Stranka je človeško bitje z občutki in čustvi, kot smo tudi mi
 • S stranko se nikoli ne kregamo. Nikoli ne moreš premagati stranke
 • Stranke so ljudje, ki izražajo svoje želje in zahteve. Naša naloga je izpolniti te zahteve in jim ustvariti zadovoljstvo

Želim sestanek z vašim predstavnikom: info@kin.si,
Želim ponudbo: Obrazec