Finančne storitve

Strokovna pomoč pri:

  • pridobivanje finančnih sredstev iz bančnih in razvojnih virov
  • usklajevanje saldov za bankami – e- bančni izpiski
  • izdelava razvojnih in investicijskih programov za pridobivanje finančnih sredstev
  • izdelava prijav na javne razpise in razpise za nepovratna in subvencionirana finančna sredstva
  • izdelava in pošiljanje računov
  • izterjava zapadlih terjatev
  • dogovarjanje o reprogramih finančnih obveznosti v primeru težav pri tekoči likvidnosti podjetja
  • izdelava sanacijskih programov za podjetja v težavah
  • storitve virtualne pisarne