Obračun plač

Z oddajo obračuna plač našemu podjetju KIN.SI d.o.o. – računovodske  storitve za brezskrbno poslovanje kot zunanjemu izvajalcu, si lahko bistveno zmanjšate svoje režijske stroške, ki jih imate z zaposlenimi delavci in programsko opremo za obračun plač. Ponujamo storitev obračuna plač in pripravo vseh informacij za izvedbo izplačila plač:

 • Tedensko, štirinajstdnevno ali mesečno obračunavanje plač,
 • obračun odpravnin vključno z izdelavo poročil in svetovanjem v zvezi z obračunom teh pravic,
 • obračun letnega dopusta in izplačila regresa,
 • svetovanje pri določanju dopusta in izdelava obvestil o letnih dopustih,
 • obračun bolniških dopustov in priprava zahtevkov za refundacije bolniških plač,
 • obračun dodatnega pokojninskega zavarovanja,
 • izračune stimulacij pri plačah,
 • vodenje predpisanih evidenc o opravljenih urah,
 • izdelav obračunov za pogodbene delavce,
 • izdelava poročil o izplačanih plačah, obveščanje DURS in oddaj drugih statističnih poročil,
 • priprava podatkov za izplačilo plač in izvoz podatkov v vašo spletno banko,
 • obračun plač uprave podjetja in svetovanje pri obračunu plač in poslovodskih pogodb.

Naše storitve za obračun plač in knjigovodstvo plač lahko prihranijo vaš čas in zmanjšajo vaše fiksne režijske strošek z velikimi prihranki. S tem omogočimo podjetjem, da se osredotočijo na svojo osnovno dejavnost.

Postopek sodelovanja pri obračunu plač je enostaven:

Podatki za obračun plač se nam posredujejo v elektronski obliki z zagotovljenim varnim sistemom prenosa podatkov. Vse spremembe, ki jih je potrebno opraviti mesečno, se opravijo na strani naročnika in se vrnejo v e- obliki na standardiziranem obrazcu, kar zahteva minimalno časovno obremenitev naročnika. Podjetje prejme simulacijo obračuna plač v elektronski obliki, ki se dokončno obračunajo po potrditvi in odobritvi  s strani odgovorne osebe naročnika. Plačilne liste se pošlje v e- obliki naročniku ali direktno  zaposlenim. Zaposlenim se zagotavljajo vse informacije o obračunih plač. Naročniku zagotavljamo informacije o odgovorih na vprašanja zaposlenih o obračunanih plačah, o porabljenem času za izdelavo informacij o plačah  in porabljenem času za popravljanje obračunov plač na zahtevo naročnika.