Finance za R&R

Zagotavljamo vam učinkovito in strokovno pomoč pri pridobivanju povratnih in nepovratnih finančnih sredstev iz nacionalnih in EU skladov za razvoj. Imamo veliko uspešno izvedenih projektov in odlične več kot desetletne izkušnje na tem področju

Večino ljudi povezujejo raziskave in razvoj (R&R) funkcijo podjetja z izumom novih izdelkov. Čeprav je zelo pomembno je pa tudi enako pomemben razvoj obstoječih izdelkov, ker zahteve kupcev se neprestano spreminjajo. Naloga raziskav in razvoja izdelkov in storitev, ki zadovoljujejo potrebe kupcev jutrišnjega dne.V vsakem dobro vodenem podjetju so raziskave in razvoj strogo poslovna funkcija katere cilj je – zagotavljati uresničevanje poslovnih ciljev podjetja z ustvarjanjem boljših izdelkov in storitev, izboljšanjem poslovnih procesov in zagotavljanjem strokovnega svetovanja v podjetju in strankam. Za R&R se ne pričakuje, da se bodo njihovi stroški povrnili v kratkem časovnem obdobju. Zato lahko ta sredstva običajno zagotavljajo le velika podjetja. Raziskave in razvoj izdelkov in storitev gredo z roko v roki s tržnimi raziskavami. Med tema dvema področjema mora biti trdna povezava, procesi pa morajo biti standardizirani. Vzpostavitev bistvenih novih prednosti zahteva znatna sredstva zato so ti procesi še posebej pomembni in terjajo visoko stopnjo odgovornosti, da se ustvarjajo dobički. Za uresničevanje R&R funkcije v vašem podjetju vam lahko pomagamo pri pridobitvi kadrovskih in finančnih resursov.

Zagotovimo vam podporo pri :

  • Organiziranju R&R dejavnosti,
  • Povezovanju med podjetji in z R&R institucijami in izobraževalnih organizacijami doma in v tujini,
  • Izdelavi prijav na javne razpise za financira nje R&R projektov z nepovratnimi sredstvi,
  • Managemnet za izvedbo R&R projektov.

Prijava za osebno srečanje kamil@kin.si.
Želim več infomacij: izpolni obrazec.