Poslovni načrt

3 razlogi za izdelavo poslovnega načrta

Pogosto se sprašujemo zakaj pisati poslovni načrt  ali ni boljše , da izdelamo prototip izdelka ali storitve, ga preizkusimo ,dopolnimo in se lotimo posla.  Ja vse to je potrebnmo narediti, vendar se s pisanjem poslovnega načrta sosočimo z bodočo situacijo, ki jo predvidimo s poslovnim načrtom. Tudi , ko se spopadamo z izzivi rasti podjetja potrebujemo poslovni načrt. Tu so trije razlogi, zakaj:

  • To vam pomaga ugotoviti, koliko denarja boste potrebovali.
  • Pomaga vam ohraniti svoje poslanstvo v središču pozornosti.
  • To vam pomaga oceniti konkurenco.

Kako napisati poslovni načrt

Zdaj, ko se boste lotili pisanja poslovnega načrta boste razumeli, zakaj   poslovni načrt potrebujete in ko boste preživeli nekaj časa s svojo domačo nalogo zbiranja informacij, ki jih potrebujete, da ga dokončate, je nastopil čas, da zavihate rokave in realizirate vse, kar ste zapisali na papirju .

Struktura poslovnega načrta

Povzetek
V okviru splošnega orisa poslovnega načrta, bo povzetek sledil naslovnici. Povzetek naj pove  bralcu, kaj si želite doseči. To je zelo pomembno. Vse prepogosto avtor ne pojasni svoji ciljev na prvi strani. Jasno navesti, na katera vprašanja odgovorjate in rešitve navedite že v povzetku.

Opis posla
Opis posla se običajno začne s kratkim opisom podjetja. Pri opisovanju podjteja, razpravljajte o sedanjem stanju o prihodnjih možnostih za uresničitev podjetniške ideje. To poglavje mora zagotoviti tudi informacije o vseh različnih trgih vbranži, v kateri bo ali že podjetje deluje, vključno z vsemi novimi izdelki ali razvoju, ki bodo v korist ali bodo negativno vplivali na vaše poslovanje.

Tržne strategije
Strategije trga so rezultat natančna analiza trga. Analiza tržnega potenciala je osnova , da se   podjetnik  seznani  z vsemi vidiki trga, tako da se določi ciljni trg in oceni kakšen tržni delež lahko pričakuje podjetje.

Konkurenčna analiza
Namen analize konkurenčnosti je ugotoviti prednosti in slabosti konkurentov na vašem ciljnem trgu, opredeliti strateške prednosti in ovire, ki jih je mogoče razviti v priložnosti, da bi s tem prehiteli konkurenco, ki prihajajo na vaš trg, in vse slabosti, ki je mogoče odpraviti v razvojnem ciklu izdelka.

Plan organizacije in razvoja
Namen postavitve organizacijskega načrta in načrta razvoja dejavnosti je zagotoviti vlagateljem seznanitev z opisom zasnove izdelka, organizacijo proizvodnje – izvajanja dejavnosti, načinom trženja in potrebnim razvojnim proračun, ki bo omogočil podjetju, da doseže svoje cilje .

Predstavitev poslovanja in načrt upravljanja
Poslovanje in načrt upravljanja je zasnovano tako, da opiše, kako se bodo izvajale osnovne poslovne funkcije podjetja. Operacijski načrt bo predstavil logistiko organizacije, kot so različne odgovornosti vodstva, določene so naloge za vsak oddelek v podjetju in potrebe po finančnih sredstev in predvidene stroške povezane s poslovanjem podjetja.

Finančne projekcije
Finančne projekcije so vedno v zadnjem delu poslovnega načrta, vendar pa to ne pomeni, da so manj pomembna od poslovnega koncepta in predstavitve vodstvene ekipe.

Za pomoč pri izdelavi poslovnega načrta pišite na: info@kin.si