Zaposleni in pravila

zaposleni


Minimalna plača/zaposleni:

790,73 € (bto)

Minimalna plača/direktor:

841,98 € (bto) – zav. podlaga 040

790,73 € (bto) – zav. Podlaga 001.

Prevoz:

Službeno potovanje: 0,37 €/km

Prevoz na delo: 0,18 €/km

Dnevnice za Slovenijo:

6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)

12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00% od 01.07.2016 dalje

Ne spreglejte

 • Dohodninska lestvica in davek na dobiček
  Obeta se: ugodnejša dohodninska lestvica in višji davek na dobiček V javni obravnavi sta nova predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini ter Zakona o davku od dohodkov prav...
 • Urejanje obveznih zavarovanj preko portala e-VEM
  Vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije bodo morali od 1.1.2016 obvezna socialna zavarovanja urejati preko sistema e-VEM. E-VEM je državni portal za podjetja in podjet...
 • Inoviranje v srednjih in malih podjetjih
  Podjetja, ki deluje na trgu morajo inovirati, kar pomeni, da morajo izboljševati in spreminjati obstoječe proizvode v skladu z željami kupcev in reagirati na tržne in tehnološke spremembe. Z...
 • Davek na nepremično premoženje
  Z davkom na nepremično premoženje večje vrednosti, se za leti 2013 in 2014 obdavčijo nepremičnine na območju Republike Slovenije, ki po stanju na 1.1. pripadajo istemu lastniku. Zakon o izvrševa...